Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

Κέντρο Απομόνωσης για Άσκηση και Μελέτη του ΒουδισμούΠνευματικά το Κέντρο ανήκει στη Θιβετανική Σχολή των Κάρμα Κάγκιου.

Δημιουργήθηκε με την ευλογία και την καθοδήγηση του Σεβαστού Λάμα Γκέντυν Ρίνποτσε, ενός πραγματωμένου δασκάλου του διαλογισμού που είχε κάνει πάνω από τριάντα χρόνια σε απομονώσεις στο Θιβέτ. Στάλθηκε στη Δύση από τον 16ο Κάρμαπα Rigpe Dorje για να μεταδώσει το Ντάρμα σε όλη την Ευρώπη και να αναπτύξει στη Γαλλία το Dagpo Kagyo Ling (Κέντρο Μετάδοσης Διδασκαλιών) και να δημιουργήσει και να καθοδηγήσει Ασκητικά Κέντρα Τρίχρονων Απομονώσεων, μοναστήρια και ερημητήρια για λαϊκούς και μοναχούς στο Dagpo Kundrol Ling. Τώρα επικεφαλής του Κέντρου είναι ο 17ος Κάρμαπα Τρίνλευ Τάγιε Ντόρτζε, ο οποίος το ευλόγησε προσωπικά το καλοκαίρι του 2005.

Οι Έλληνες υπεύθυνοι του Κέντρου έχουν μαθητεύσει υπό την καθοδήγηση του Σεβαστού Λάμα Γκέντυν Ρίνποτσε κι έχουν τελέσει τρεις παραδοσιακές τρίχρονες απομονώσεις στην Ελλάδα και Γαλλία. Έχουν επίσης ασκηθεί στη Μαχαγιάνα και ιδιαίτερα στη Βατζραγιάνα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KARMA RIG DROL LING
Δεκαήμερο Καλοκαιρινό Σεμινάριο
4-14 Ιουλίου 2009
Θέμα: Λοτζόνγκ (εξάσκηση του νου - άνοιγμα καρδιάς)
με τον Λάμα Λούντρουπ

Ο Λάμα Λούντρουπ είναι υπεύθυνος στο Dagpo Kundrol Ling, είναι μοναχός και γιατρός ομοιοπαθητικός.

Συμμετοχή: 20 ευρώ ημερησίως
(10 ευρώ για διατροφή, 5 ευρώ για έξοδα διαμονής, 5 ευρώ έξοδα εισιτηρίων του δασκάλου).


Πληροφορίες: Λόντρε τηλ. 6982175884, e-mail:lodreu.evangelatos@yahoo.fr